လုပ္ငန္းလုိင္စင္အမွတ္ - 141 / 2018
myanmar japan english flag
Metro Careers

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ Metro Group မွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမၸဏီကေတာ့「Metro Careers」ျဖစ္ပါတယ္။

  • ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအတြက္
  • လူၾကီးမင္းတုိ႕၏ကုမၸဏီအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝျပီး ကြ်မ္းက်င္ထက္ျမက္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႕အပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ Metro Careers သုိ႕ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။
  • ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား အလုိရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားထံမွ ဆက္သြယ္မႈကုိ ေစာင့္ၾကိဳေနပါတယ္။

Metro Careers
MBC

Metro Groupသည္ Software ေရးသားျခင္းလုပ္ငန္းကုိ အဓိကေဆာင္ရြက္ေသာ Metro Computer Service ၊ စာအုပ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ Kawasaki Industries ၏ Metro စာအုပ္ဆိုင္လုပ္ငန္း ႏွင့္ Metro လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဗဟိုဌာနတို႕မွ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးျဖစ္ပါသည္။

MCM

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာေခတ္ႏွင့္အညီ 2014 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 「Metro Computer Myanmar」 ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာလူမ်ဳိး IT Engineer မ်ားက ဂ်ပန္လူမ်ုိးမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ Software ေရးသားျခင္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

MIC

တစ္ဖန္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ျပီး ကမၻာ့အဆင့္မွီ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ေပၚ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနေသာ Metro IT & Japanese Language Centre သင္တန္းေက်ာင္း ကုိလည္း ထပ္မံ၍ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား
U Minn Thu Kha

U MIN THU KHA
Principle of MIC

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကို ပညာေခတ္ ဒါမွမဟုတ္ နည္းပညာေခတ္ လို႕ေခၚေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္ေနရာ ဘယ္က႑ကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ မိမိတို႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ဖို႕ရာမွာ နည္းပညာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳေနၾကလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ နည္းပညာေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာကို အေျခခံတဲ့ နည္းပညာေတြက အဓိကျဖစ္ေနတာေတြ႕ရမွာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ဌာန၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ကုမၸဏီမွာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတတ္ကၽြမ္းသူေတြရွိေနမယ္ဆိုရင္ သူမ်ားေတြထက္ အားသာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ METRO IT & Japanese Language Centre ကေတာ့ (၂)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ System Creator Course ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရံုသာမက လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္တဲ့ အနာဂတ္ရဲ႕ ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြကို တန္ဖိုးထားၿပီး ေမြးထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ (၂)ႏွစ္တာ ပညာသင္ကာလၿပီးဆံုးတဲ့အခါမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Nagasaki ၿမိဳ႕ METRO IT Business College ကေနေပးတဲ့ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းကေန ဒီပလိုမာရထားတဲ့ သင္တန္းဆင္းေတြဟာ(၈)ႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ITPEC စာေမးပြဲေတြကို ေအာင္ျမင္ထားတဲ့အျပင္ လိုအပ္ရင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုပါ ေျပာဆို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ METRO IT & Japanese Language Centre ကေန ဒီပလိုမာဘြဲ႕ရတဲ့ ျမန္မာ IT ပညာရွင္ေတြနဲ႕ကိုယ့္အလုပ္ဌာန၊ ကိုယ့္ ကုမၸဏီရဲ႕ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈကို တက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

U Kyaw Soe

U Kyaw Soe
Vice-Principle of MIC

ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုအခါတြင္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံတြင္ပင္ မိဘႏွင့္အတူေနၿပီး ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအထိ ေျခဆန္႔ကာ အလုပ္အကုိင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။ Metro Careers သည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ျမန္မာလူငယ္ကေလးမ်ားကို ျပည္ပပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ာ းရရွိေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ မိမိတို႕၏ ထူးခၽြန္မႈႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ လစာေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ Metro Careers သို႕ လာေရာက္လွည့္ပါ။
Mr. Yoshio Isozaki

Mr. Yoshio Isozaki
Metro Careers Representative

ကြ်န္ေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း 40 ေက်ာ္ၾကာ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။အရင္ကတည္းက သေဘာက်ခဲ့တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ 2016ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အိမ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့ျပီး Metro Careers မွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႕ရဲ ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုပုိင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုေတြဟာ အရွုိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ တုိးတက္လွ်က္ ရွိလာေနပါတယ္။ Metro Careers အေနျဖင့္ ငယ္ရြယ္တက္ၾကြတဲ့ ျမန္မာလူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂါတ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွုအတြက္ အစြမ္းကုန္အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္မယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။